web analytics

Computer Mágus Szabályzat

Szerviz vállalási feltételek

Szerviz szolgáltatás igénybevétele előtt az Ügyfél köteles a nevét és lakcímét, kapcsolattartás céljából pedig a telefonszámát vagy e-mail címét megadni.

Az asztali számítógépeket minden kábel nélkül, a notebook-okat a töltő kábelével, adapterével és bontatlan állapotban várjuk szervizünkbe.

A javításra leadott eszköz indításához szükséges belépési kódokat szervizbe adáskor mellékelni kell. Számítógép és notebooknál Windows belépési jelszó, esetleg BIOS jelszó, tabletnél feloldókód, mobil internet stick-nél a SIM kártya kódja. Ezek nélkül nem, vagy csak korlátozottan tudunk belekezdeni a javításba!

Árajánlat alkalmával tájékoztatjuk a Megrendelőt a várható javítási költségekről és elkészülési határidőről. A javítások tipikus időigénye 1-7 nap. Bonyolultabb javítások, és nehezen beszerezhető alkatrészek miatt ez az időigény jelentősen módosulhat.

A készülékeket a beérkezésük sorrendjében javítjuk, de felár ellenében lehetőség van soron kívüli, sürgősségi javításra is!

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat és egyéb információkat külön kérés nélkül is titkosan kezeljük. A mentett adatokat a Szerviz az átadástól számított 14 napig őrzi meg.

A szerviz csak hozott illetve vásárolt szoftvert telepít! Nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az Ügyfelet terheli.

A szoftverek működésére nem tudunk garanciát vállalni, mert arra még a fejlesztő cég sem tud.

A szerviz nem tud felelősséget vállalni az egyes hardver és szoftverkomponensek egymással való inkompatibilitásából származó hibákra, ezek minden esetben a gyártó (hardver, szoftver) felelősségi körébe tartoznak. A szerviz minden esetben törekszik arra hogy az ilyen hibákat a lehető legnagyobb körültekintéssel javítsa, azonban nem tud felelősséget vállalni az ilyen inkompatibilitásokból eredő folyamatos vagy visszatérő hibákra. Az ilyen visszatérő hibák szervizelése esetén a Megrendelő nem mentesül a szerviz óradíj megfizetése alól.

A szerviz csak a Megrendelőn feltüntetett hibákat vizsgálja, egyéb (az átadáskor nem közölt) hibákért nem vállalunk felelősséget. Azonban a javítás közben feltárt egyéb hibákról Ügyfeleinket tájékoztatjuk és javaslatot teszünk elhárításuk lehetőségeiről.

Amennyiben az Ügyfél nem kér adatmentést, a készüléken lévő adatokért (az adathordozó tartalmáért) semmilyen felelősséget nem vállalunk. Kérjük, minden esetben mentse le adatait, mielőtt a készüléket javításra átadná! A szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre. A szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel, használatkieséssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

A Megrendelő elfogadja, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet (pl. meghibásodó alaplap, merevlemez), mint volt, és ezért a szervizt semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

A szerviz fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a helyszínen a hiba nem tárható fel a rendelkezésre álló eszközökkel, úgy a javításra átadott eszközt/eszközöket minden további értesítés nélkül a külső szervizműhelybe szállítsa további hibamegállapításra.

Hibakeresés utáni elutasított javítás esetén 2.900 Ft bevizsgálási díjat számíthatunk fel, mely összeget akkor is meg kell fizetnie, ha nem kéri a javítást.

Amennyiben a készülék közölt hibáját tartós tesztünk során sem tapasztaljuk, 2.900 Ft tesztelési díjat számíthatunk fel. Abban az esetben, ha az Ügyfél által észlelt hiba a későbbiekben újra jelentkezne, és ezt mi is tapasztaljuk, az előzőleg felszámított tesztelési díjat levonjuk a javítási költségből.

A leadott készüléket csak a kiállított Megrendelő lap ellenében áll módunkban visszaadni. Ennek hiányában a Megrendelő lapon feltüntetett névre szóló személyi azonosságot igazoló okmány bemutatásával tudjuk átadni.

A fizetés teljesítéséig szervizünk jogosult a készülék visszatartására.

A javítás elkészültéről telefonon, SMS-ben, vagy e-mail-en értesítjük a Megrendelőt. Kérjük, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül szállítsa el a megjavított készüléket! 7 nap után tárolási díjat számíthatunk fel, melynek mértéke 200 Ft/nap. 90 nap elteltével az el nem szállított termékeket megsemmisítjük vagy értékesítjük. Ebben az esetben kártérítési igényt nem fogadunk el.

A készülék minden esetben (bevizsgálás és javítás esetén is) legkorábban a szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.

Az Megrendelő hozzájárul a munkalap felvételnél megadott személyes adatai kezeléséhez, illetve hogy a Szolgáltató referencia kiadványaiban szerepeltesse az Ügyfél nevét és az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos leírást.

Az Ügyfél a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szerviz vezetőnek illetve a kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.

Garancia a javításokra:

A hardveres javításokra egységesen 6 hónap garanciát vállalok. Ha a hibajelenség ezen időn belül újból jelentkezik, akkor díjmentesen javítom. Abban az esetben, ha a megoldást hozó ismételt javítás bonyolultabb az előzőnél, a különbözetet kell csak kifizetni. A feleslegesen elvégzett műveletek ingyenesek, a feleslegesen beépített alkatrészeket pedig kiépítem, és jóváírom. Ha további alkatrészről is kiderül, hogy hibás, akkor csak az alkatrészdíjat számolom fel. Sorozatos sikertelenség esetén jóváírom a kifizetett javítás árát.

Figyelem, nem garanciális eset, ha a 6 hónap alatt más alkatrész megy tönkre, esetleg más egyéb probléma jelentkezik, ami nem hozható összefüggésbe az eredeti hibával!

Munkám során előre nem megjósolható hardveres vagy szoftveres rendszerösszeomlás, adatvesztés miatt felelősséget nem vállalok. A hibátlan munkavégzés érdekében, de esetleges kár esetén is úgy járok el, ahogy az az adott helyzetben egy korrekt embertől elvárható.

A visszaélésre alkalmas javításoknál és kérdéses eseteknél a munkafolyamatokról és tesztelésekről fényképeket készítek. Szükség esetén mellékelem is őket átadáskor.

Javításkor beszerelt használt alkatrészre 3 hónap garanciát tudok vállalni. Ha a használt alkatrészre vállalt garancia már letelt, de a javításra vállalt még nem (3-6 hónap), akkor csak a beépített alkatrész (használt vagy új) árát kell újból megfizetni. Ha a javításra vállalt garanciaidő telt le, de a beépített új terméké még nem, akkor csak a javítás költségét kell kifizetni újból.

Garancia a szoftveres munkákra:

Rendszertelepítésekre 2 hét működési garanciát vállalok, ennyi idő alatt ki szokott derülni, hogy minden hardverelem vagy program illesztése helyesen megtörtént-e. Ritkán, de elő szokott fordulni, hogy csak több nap használat során jön elő pl. egy videokártya illesztőprogram hiba. Az összes hardver, és programkomponens alapos tesztelése sajnos többszörösen tovább tartana az alap telepítési feladatnál, bizalmi alapon kezelem az ügyeket, nem szokott gond lenni. A vírus és kémprogram irtási munkákra is 2 hét garanciát vállalok. Azonban az átadás utáni, felhasználó hibájából bekövetkező vírusfertőzés, és elállítás már a következő napon sem garanciális eset!

Garancia az új alkatrészekre, termékekre, és konfigurációkra:

A törvény tartós fogyasztási cikkek esetén 10.000 Ft felett kötelezően 1 év garanciát (jótállást) ír elő, de néhány termékcsoporttól (pl. kábelek) eltekintve általában mindegyikhez adunk. Mind a Mágusboltban, mind a Webshopban fel vannak tüntetve a termék adatlapokon a garanciaidőkJobb alaplapokra, videokártyákra 2-3 év, memóriákra akár 5 év, de előfordul az élettartam garancia is (amíg gyártják a terméket, addig él a garancia).

A meghibásodott terméket 3 munkanapon belül a vásárlás helyén cseréljük. Ez idő után a törvény szerint törekedni kell a 15 munkanapon belüli rendezésre. Kötelező jótállás esetén nincs számla bemutatási kötelezettségünk, elegendő a jótállási jeggyel érvényesíteni igényünket. Ha a jogi előírások ellenére nem kaptunk jótállási jegyet, a garanciális igény a számlával is érvényesíthető.

Az aktuális garanciaidő a számlán, esetleg a garancialevélen is fel van tüntetve. Az alkatrészek kiválasztásakor a gyártó által adott garanciaidők nagyságát is figyelembe veszem. Az általam összeállított új számítógépes konfigurációkra 2 év garanciát tudok adni. A helyszíni garanciáztatáskor kiszállási díjat számolok fel.

Garancia a használt alkatrészekre, termékekre, és konfigurációkra:

A használt alkatrészekre 1 hónap működési garanciát vállalok. Javításkor beszerelt használt alkatrészekre 3 hónap garanciát tudok vállalni. Használt konfigurációkra, notebookokra, monitorokra minimum 6 hónapot vállalok, de előfordul az 1 év is, ezeket mindig feltüntetem az adatlapon.

Új termék garanciális feltételek:

Meghibásodás esetén a terméket csak aláírt és lepecsételt garancialevéllel, hiánytalan tartozékaival, sérülésmenetesen vesszük át! Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás érvényteleníti a dokumentumot. Garanciavesztés okai: terméken égés, törés, repedés, fizikai vagy látható sérülés, egyedi azonosító sérülése vagy eltávolítása, nem rendeltetésszerű és gyári értékektől eltérő használat, nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, elemi kár, szakképzettséggel nem rendelkező személy által végzett szerelési munkálatok. Nem garanciális hibák: kompatibilitási problémák, bármilyen szoftveres probléma. A gyártói garanciajeggyel rendelkező termékek esetén a gyártó által meghatározott szerviz viseli a garanciát, így ezen termékeket meghibásodás esetén a kijelölt helyekre kell eljuttatni. A jótállási idő a garancialevélen feltüntetett dátumtól kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel, kivéve ha a szerviz nem garanciális hibát talált. A Vevő aláírásával igazolja: a garanciális feltételeket elolvasta és elfogadja, a garancialevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizte és elfogadja, a termékeket hiánytalanul és sérülésmentesen átvette, a megvásárolt termék megegyezik a megrendelt termékekkel.

Garancia érvényesítése:

Garanciarendezésekor a kiszállási díjtól csak akkor tudok eltekinteni, ha eredetileg kiszállásos szolgáltatást kértél! A szervizelt gépekre minden esetben távsegítő programot telepítek, így a szoftveres hibák garanciális javításának nagy része távolról is elvégezhető.

Szavatosság:

A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni. A szavatossági kötelezettség új termékek esetében két év. Ha ezen időszakon belül a termék gyártási eredetű hibával romlik el, a kereskedő köteles azt ingyenesen javítani, cserélni, vagy ha egyikre sincs lehetőség, árleszállítással élni, végső esetben a vételárat visszafizetni.

Ha vita alakul ki a tekintetben, hogy a hiba gyártási eredetű-e vagy a helytelen használat következménye, úgy az első 6 hónapban a vállalkozásnak, a rá következő 1,5 évben pedig a fogyasztónak kell szakvéleménnyel bizonyítania, hogy mi okozta azt.

A szavatossági időszakban a jogérvényesítés legfontosabb eszköze a blokk vagy számla bemutatása. Szavatossági (és jótállási igény) igény esetén jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

Webshop:

Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak! (alanyi áfamentes adózó vagyok) A webshopban feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartom! A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalok!

Abban az esetben, ha az új termék telephelyünkön, általános környezetben rendeltetésének megfelelően működtethető, de a Vásárló saját rendszerében kompatibilitási vagy más okok miatt nem használható, illetve a terméket a Vásárló egyéb okokból nem kívánja megtartani, a vásárlást követő 3 naptári napon belül a lehetőség megléte esetén más alkatrész árába az aktuális nettó ár 90%-án beszámítjuk. A terméket visszavásárolni nem áll módunkban!

Pénzügyek:

Helyszíni munkáknál csak készpénzes fizetésre van lehetőség. Személyes átvételnél is csak készpénzt tudok elfogadni. Konfigurációk összeállításakor a végösszeg 50%-át előlegként elkérem (lehet utalás is), hogy mindenki komolyan vegye a megbízást. Utalásnál az összegről előlegszámlát állítok ki, személyes átvételnél átvételi elismervényt írhatunk. Távsegítségnél banki átutalás az ésszerű.

A javítást kérő Ügyfélnek nem lehet rendezetlen tartozása. Nem kifizetett távsegítség után a rendezésig további kéréseket nem tudunk teljesíteni. Hitelt sajnos senkinek semmilyen körülmények között nem tudunk adni, sajnálom.

A megrendelő, vagy a számla aláírásával az Ügyfél elfogadja a szabályzatot, és a rá vonatkozó részeket kötelezően betartja!

Utolsó módosítás: 2019.05.29.

Print Friendly, PDF & Email